KPSC GROUP-C, FDA, SDA, TET, CET PSI PC 2021 All Mock Test In Kannada Most Likely Questions For All Competitive Exams

   

 KPSC GROUP-C, FDA, SDA, TET, CET PSI PC 2021 All Mock Test In Kannada Most Likely Questions For All Competitive Exams

KPSC GROUP-C, FDA, SDA, TET, CET PSI PC 2021 All Mock Test In Kannada Most Likely Questions For All Competitive Exams


🌺 Edutube Kannada FDA, SDA, PSI, PC Quiz 2021 🌺

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕ್ವಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕನ್ನಡ, ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ,  ವಿಜ್ಞಾನ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ  www.quiz.edutubekannada.com ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌.

ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..!!!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ..!!!

-Team: Edutube Kannada

🔥🔥🙏🔥🔥🙏🔥🔥


ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

🌸 ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ "Start The Quiz" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..!!

🌸 ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಸಂಭವನೀಯ 30   ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Options) ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

🌸  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

🌸 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ..

🌸 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

🌸 ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

🏵 ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..!!!

Quiz Application

ವಿಷಯ: FDA, SDA, PDO, TET, CET, PSI, PC-2021

Click Here For Best PDF Notes

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL

All UPSC KPSC RRB SSC PDF Notes

Kannada Quiz For All Upcoming Competitive Exams 2021

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:For All Competitive exams Latest Quiz Please Visit https://www.quiz.edutubekannada.com for More Quizs. All-State PSC exams like KPSC, MPSC, etc, and PSI, PDO, TET, CET, FDA, SDA, Police Constable, Group-C Exams quiz you may find All Usefull Quizs for Free.

More Quiz's
Share this

0 Comment to "KPSC GROUP-C, FDA, SDA, TET, CET PSI PC 2021 All Mock Test In Kannada Most Likely Questions For All Competitive Exams"

Post a Comment